holes/wholes
2011

 

Projekt Holes/Wholes on pisut nostalgiline, muretsevpilk Tallinna linnaplaneerimisele. Hooleta jäetud lagunenud puitmajad lammutatakse, seades ohtu rajooni terviku ja miljöö säilimise. Olen aegamööda jälginud, kuidas enne puitmajade all olnud tühjad krundid mattuvad keskpäraste, pigem ajutiste lahendustena loodud näotu uudisarhitektuuri alla või moonduvad lihtsalt parklateks. Pildistan neid tühje krunte üles ja joonistan muinsuskaitse arhiivimaterjalide alusel neile peale enne eksisteerinud mulle sümpaatsemaid hoonemahte, millelaadseid sinna enam suure tõenäosusega ei tule.

 

Indrek Grigor: Tõnu Tunnel on noortele fotograafidele suunatud Art Proof Noore Fotokunstniku Stipendiumi 2013. võitja, kelle näitus oktoobris ka Tartu Kunstimajja jõuab. Leonhard Lapin sõnastas omalajal Nähtamatu arhitektuuri kontseptsiooni, rääkides seal majadest ja linnaosadest, mis on jäänud ehitamata, kuid mis sellegioolest küll mitte nähtavalt, kuid meie kultuurimälu vahendusel eksisteerivad. Tõnu Tunneli “Holes/Wholes” vastandub oma eesmärgis Lapini modernistlikule unelmale, ent mängib igas muus plaanis täpselt samale mitte-eksisteeriva, aktiivsest mälust kustunu alateadlikule nähtamatule eksistentsile. 

Fotograafia oma objektiivsuses sobib Tunneli probleemipüstituse vahendamiseks suurepäraselt. Foto võrdub tahest tahtmata endiselt reaalsusega nii on puudu olemine Tunneli fotodel täiesti reaalne. Kuid, teadlikuks saame me sellest puudumisest, vaid tänu kunstniku otsesele, kunstilisele sekkumisele dokumentaalsesse reaalsusse.